Werkwijze

Onderstaand vindt u algemene informatie over alle vormen van peuteropvang. Aanvullende specifieke informatie staat in de menu’s.

Doel van de opvang

De leidster zorgt voor een veilige en vertrouwde speelomgeving waar de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leidster biedt de peuters verschillende activiteiten aan, zowel individueel als in groepsverband. De kinderen worden op de peuteropvang gestimuleerd in hun sociale, creatieve, verstandelijke, emotionele en motorische ontwikkeling. De stimulans voor deze ontwikkelingen vormt een goede voorbereiding op de basisschool

Kwaliteit van de opvang

De locaties van Peutersaen voldoen allemaal aan de verordening van de gemeenten Castricum en Oostzaan. In deze verordening zijn de wettelijke basisnormen vastgelegd over de veiligheid, hygiëne, accommodatie, inrichting en het spelmateriaal. De leidsters van Peutersaen zijn gediplomeerd en volgen regelmatig cursussen waardoor zij nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen en toepassen. De inspectierapporten van de GGD Zaanstreek-Waterland en van de GGD Hollands Noorden kunt u bij alle opvanglocaties inzien.

Dagelijkse gang van zaken

Bij alle peuteropvang locaties kunnen de kinderen bij binnenkomst vrij spelen, zoals puzzelen, bouwen, fietsen, met auto’s of poppen spelen of in het klimrek klauteren. Kinderen die moeilijk op gang komen, worden door de leidsters geholpen. Na het vrije spelen komt iedereen bij elkaar in de kring. Voor of na de kring is er een groepsactiviteit. Bij mooi weer gaan de kinderen naar buiten; elke locatie heeft namelijk een buitenspeelplaats!

Samenwerking scholen

De peuteropvang locaties werken allemaal nauw samen met de school waarin de opvang wordt aangeboden.We werken met een doorgaande leerlijn en proberen onze methodes zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de school. Het contact met de directeuren en de leerkrachten van groepen 1 en 2 is warm. Voor ieder kind wordt een observatie-/overdrachtsrapport geschreven die ouders aan de leerkrachten van de basisschool kunnen laten zien. Dit zorgt voor een zo prettig mogelijke overgang naar het basisonderwijs.

Overige samenwerking

De peuteropvang locaties werken allemaal nauw samen met de school waarin de opvang wordt aangeboden.We werken met een doorgaande leerlijn en proberen onze methodes zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de school. Het contact met de directeuren en de leerkrachten van groepen 1 en 2 is warm. Voor ieder kind wordt een observatie-/overdrachtsrapport geschreven die ouders aan de leerkrachten van de basisschool kunnen laten zien. Dit zorgt voor een zo prettig mogelijke overgang naar het basisonderwijs.