Voor- en Vroegschoolse educatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld om kinderen een betere kans te geven op school. Bij de VVE krijgen peuters extra begeleiding om te voorkomen dat zij (taal)achterstanden oplopen. De peuteropvang werkt intensief samen met de basisschool; zij maken gebruik van dezelfde methode.

Kinderen die zijn doorverwezen door het consultatiebureau komen 12 uur per week (verdeeld over 4 dagdelen van 3 uur) naar de Voor- en Vroegschoolse educatie. Een combinatie van VVE met halve dagopvang is ook mogelijk. Ouders betalen een bijdrage voor 6 uur, de overige 6 uur opvang wordt betaald door de gemeente.