Peuteropvang tarieven

Het inschrijfgeld bij Peutersaen bedraagt € 15,00 per kind. Vanaf het moment dat uw peuter geplaatst is op één van onze locaties gaat u maandelijks een bedrag betalen. Het tarief voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag bedraagt € 8,25 per uur. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag geldt per gemeente een eigen regeling. De tarieven voor de ouderbijdragen zijn afhankelijk van het gezinsinkomen. De volledige algemene voorwaarden zijn te verkrijgen bij alle peuteropvanglocaties of bij de Administratie.

Buitenschoolse opvang tarieven

Vanaf het moment dat uw kind is geplaatst op één van onze BSO locaties, betaalt u maandelijks een bedrag van € 6,95 per uur. Dit bedrag is conform het maximum uurtarief bepaald door de Belastingdienst. De volledige algemene voorwaarden zijn te verkrijgen bij de BSO of bij de administratie.

Het tarief is vastgesteld onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Incidentele opvang tarieven

De uurprijs voor extra peuteropvang is € 8,25 per uur. De uurprijs voor incidentele/flexibele opvang is € 8,00 per uur voor de BSO.

Voor de kosten van incidentele (extra) kinderopvang kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Ouders die door de gemeente gesubsidieerde opvang afnemen (bijv. eenverdieners) betalen de uurprijs. Deze ouders komen helaas niet in aanmerking voor kinderopvangtoelsag.