Inspectierapport GGD

Peutersaen biedt kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang stelt. Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan deze eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van het GGD en het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hieronder op een locatie voor het inspectierapport.

Inspectierapport De Peuterbeuk
Inspectierapport De Kweekvijver
Inspectierapport De Rietkraag
Inspectierapport BSO BOR