Incidentele opvang

Heeft u onverwachts opvang nodig omdat bijvoorbeeld de oppas ziek is of omdat u een vergadering heeft? Dan is onze incidentele opvang wellicht iets voor u! Echter is dit alleen mogelijk wanneer de groepsgrootte en de personeelsbezetting dit toelaten.

Voorwaarden
U bespreekt enige dagen van tevoren uw wens om een extra dagdeel/dagdelen (maximale afname is 5,5 uur per dag) af te nemen met de pedagogisch medewerker.

Een definitieve afspraak voor een extra dagdeel kan tot 24 uur van tevoren worden geannuleerd of gewijzigd. Dit kan per e-mail (tijdstip binnenkomst e-mail is geldend) of bij de pedagogisch medewerker.

Het afnemen van extra dagdelen kan alleen op basis van een vooraf gemaakte afspraak. Deze wordt schriftelijk vastgelegd in een ‘peuteropvangbon’ waarop de datum en het aantal dagdelen staan vermeld. U ontvangt deze bon ter ondertekening.

Wanneer u onverhoopt geen gebruik maakt van het extra dagdeel, worden de kosten in rekening gebracht.